Jaarprogramma Be The Best Guitarist You Can Be
Mindset Training en Cursusstof Gitaar - Tijdsduur: 4 maanden

Mindset-Training Video’s
1. Inleiding
2. Het verhaal van de schapen en de leeuw 
3. Intentie
4. Oefeningen

Cursusstof Gitaar Video's 
1. Theorie - De 12 noten van de Westerse muziek - Notencirkel
2. Theorie - Intervalsysteem 1
3. Theorie - Intervalsysteem 2
4. Theorie - CAGED
5. Theorie - Akkoordenopbouw Basis
6. Theorie - Majeur Toonladder
7. Theorie - Diatonische Toonreeks met Akkoorden
8. Theorie - Diatonische Toonreeks vanuit intervallen in Majeur
9. Introductie Mineur Majeur Pentatoniek Bluestoonladder
10. Mineur Pentatoniek
11. Bluestoonladder
12. Majeur Pentatoniek
13. Mineur Majeur Pentatoniek combineren
14. Majeur Toonladder 5 CAGED posities met intervallen
15. Majeur Toonladder 7 3 NPS posities met intervallen 1
16. Majeur Toonladder 7 3 NPS posities met intervallen 2
17. Majeur Toonladder 7 3 NPS posities met intervallen 3
18. Vind gemakkelijk alle noten op de gitaarhals